Bra lokaler gynnar affärerna och Umeå

Ett växande Umeå innebär nya företag, nya butiker och ett stort behov av lokaler. Vi är övertygade om att lokaler av hög kvalitet inte bara ger nöjda hyresgäster utan att de också bidrar till affärerna.

Därför är vi angelägna om att utveckla koncept, lokallösningar och miljöer som redan från start svarar mot dina behov. Lika viktigt är att konceptlösningen stödjer din verksamhets och hela vårt samhälles fortsatta utveckling.

Redan idag erbjuder vi många kontors-, butiks- och verksamhetslokaler i våra egna fastigheter på attraktiva lägen i hela Umeå, men vi är också alltid öppna för nya idéer.

Är du intresserad av en ny lokal? Kontakta oss genom att ringa vår växel på telefon 090-71 72 00 eller via vår Lokalmail.